Een sedumdak als groen dak op uw woning met planten

Een groen dak, waaronder het meest toegepaste sedum dak bestaat uit een vegetatielaag wat duurzaam is voor het milieu. De planten zetten schadelijke stoffen om in schone lucht en zorgen voor meer biodiversiteit. De daken hebben diverse diktes en kunnen relatief licht of vrij zwaar zijn. Een sedumdak heeft vetplantjes en mos of kruiden, grassen en andere soorten planten. De waterdichte antiwortellaag ligt op de bodem van het dak, daarboven ligt een drainagelaag voor waterafvoer, daarop ligt een filterlaag met een substraatlaag en de laag aan planten en groen op de top. Sedummatten worden het beste op niet al te schuine daken en platte daken gelegd. Op een schuin dak kunnen ze tot een hoek van 45 graden worden geplaatst met openstaande randen zodat de plantjes niet gaan schuiven en ze voldoende water op kunnen nemen zonder dat het te snel in de regenpijp loopt.

Hoe past u een sedumdak toe?

Een sedum dak wordt op een onderlaag geplaatst. Eerst moet het dak goed worden nagekeken op mankementen, draagkracht en eventuele lekkages door een professionele dankinspecteur. Pas bij groen licht of na een dankrenovatie kan het groene dak worden geplaatst. Een dak dat te zwaar is kan voor lekkages en schade zorgen. Ook oude dakpannen en bitumen moeten worden verwijderd alvorens de dakconstructie voor een sedumdak kan worden gemaakt. De matten zijn inverschillende diktes te krijgen. De extensieve sedummat is lichter en heeft een substraatlaag van maximaal 15 cm dik. De intensieve vegetatiemat met sedum is dikker dan 15cm en kan behoorlijk zwaar worden tot 500kg per vierkante meter.

Voordelen van sedumdaken

Een sedum dak neemt water op. Het scheelt een overschot aan regenwater wat naar het riool gaat. Minder rioolwater is minder overbelasting voor het milieu. Verder is een sedumdak goed voor schadelijke stoffen en klimaatverandering. Uitlaatgassen worden omgezet in schone lucht bij tuinen en daken met veel groen. Ook zijn er meer insecten aanwezig wat goed is voor de verstuiving van bloemen en planten en de groei wat zorgt voor minder warmte en lucht die afkoelt door condensatie. Veel zonlicht wordt geabsorbeerd waardoor de woning met een groen dak veel koeler blijft dan bij een huis met dakpannen of een stenen dakterras.

Sedumdak en zonnepanelen

Een groen dak zorgt voor een lagere temperatuur waardoor de zon terug wordt gekaatst en de schadelijke warme lucht wordt omgezet in schonere koelere lucht. Zonnepanelen op het dak werken dus beter met een sedumdak. De zonnepanelen zorgen voor wel wat schaduw. Daarom moet de samenstelling van een sedumdak planten bevatten die schaduw kunnen doorstaan en niet allemaal in de volle zon hoeven/