Replica’s van de authentieke bedrijfsdeuren

download (2)Aangezien ik onlangs verhuisd ben naar een oude loods, die ik echt voor een prikkie op kon kopen om ‘m op te knappen, komen er veel dingen op mijn pad waar ik nooit eerder mee te maken had. Sowieso heb ik nooit eerder een eigen huis gehad, noch heb ik ooit eerder een eigen huis moeten opknappen. Dat maakt dat ik telkens weer tegen nieuwe dingen aanloop, die me maar blijven verrassen en verbazen – over het algemeen doe ik het in een heel rustig tempo en laat ik het allemaal een beetje op me afkomen. Het valt ook binnen de verwachting dat ik ineens met wat meer industriële zaken te maken krijg, aangezien het hier een oude loods betreft. Hoewel veel oude elementen verwijderd moeten worden aangezien deze echt niet meer voldoen, wil ik het gros van deze indrukken toch wel behouden.

 

Authenticiteit komt overal in dit huis terug

 

Neem als voorbeeld de bedrijfsdeuren die zich hier in het pand bevonden, prachtig en echt authentiek. Wat een mooie deuren, die de loods echt helemaal wisten te kleuren, die er precies het karakter aan gaven waar ik nou echt op gevallen was. Het betrof hier een van de meest kenmerkende karakteristieken aan het pand, dat ik onder geen beding kwijt wilde. Toch moesten deze deuren eruit omdat ze allereerst vol met houtrot en houtworm zaten en dus zeker niet meer functioneerden. Met al mijn design meubels wilde ik niet het risico lopen dat er ingebroken werd of dat de houtworm over zou lopen in mijn huis. Daarom heb ik het bedrijf Different Doors gevraagd eens een kijkje te nemen bij de bedrijfsdeuren en te bedenken wat ze eraan zouden kunnen doen. In mijn geval werden dit replica’s.